تبلیغات
Snow Alone | وبسایت اسنوالون - مطالب ابر متن عاشقانه

Snow Alone | وبسایت اسنوالون

photo

well come


Snow Alone | وبسایت اسنوالون

سایت عاشقانه اسنو الون بزرگترین مرجع مطالب عاشقانـه , دلنوشته های رمانتیک , تصاویر عاشقانه و دل نوشته

لیست ترانه های موزیک پلیر آپدیت شد

قبلی بعدی

Secret

Secret

شاید تو
سکوت میان کلامم باشی ...
دیده نمیشوی
اما من تو را احساس می کنم ...!!!
شاید تو
هیاهوی قلبم باشی ...
شنیده نمیشوی
اما من تو را نفس می کشم ...!!!
شاید تو 
افکار این ذهن پریشان باشی ...
گفته نمیشوی
اما من تو را میخوانم ...!!!
Foolish Heart

Foolish Heart

دل اگــــه حالیش بود که
دل نــمیشد ...!
مغـــــز میشد !!
پس دل
دِله ازش توقع های اضافه نداشته باش !!
توقع نداشته باش که بی رحم بشه ...
توقع نداشته باش که عاشق نشه ...
توقع نداشته باش که ببخشه ...
دل دله ...!!!
Loneliness

Loneliness

عجـب وفــایی دارد این دلتنگـی ...
تـنهاش که میذاریــی
میــری تو جمـــع و کلی میگـــی و میخنــــدی ....
بعد کـه از همه جـــدا شدی از کـنـج تاریکـــی میاد بیرون
و
می ایستـــه بغـــل دستــت ...!
دســـت گرمشــو میــذاره رو شونــت
بر میگـــرده در گوشـــت میگـــه
خـــوبــی رفیـــق ؟؟؟
بــازم خودمــم و خــودت ..!!!
Perfume tons

Perfume tons

میـدانم عـطر تن تو بـه فراموشی سپرده نمیشود ...!!
باد هـم میدانـد چـگونه مرا دـیوانه کنـد،
مدام عـطـر تو را از پس کـوچه های خیـال مـن عـبور میدهد ...!
این ماـجرا به سر نمیاید....
این بار خـودت را بـه باد بسپار ...!!!
Crowded World

Crowded World

من اگر می‌دانـستم
دنیا ایـنقدر شلوغ است
نـمی‌آمدم
آرامـش قشنگم ...!!
صـبر می‌کردم بعدها ....
آخر ایـنهمه راه آمدم
دلم مـی‌خواست
تنـها تو را بـبـینم ...!
دلـم می‌خواست
تو را تـنها ببـینم ...!!
مطالب مرتبط

سایت عاشقانه اسنوالون